TOP

UdtalelserI'm using what I've learned! 
"The 2½ hour training has been very good. Arne has given me some useful techniques and tricks and also help to approach the presenter role in a different way. I am already using and seeing the benefit of what I have learned!"

Hanne Sørensen, MA, Global Marketing Manager, DGG Pathology Marketing, Dako Denmark A/S, an Agilent Technologies Company

Bruger både hjerne og krop
"Jeg har igennem 15 år arbejdet sammen med Arne Stentoft i forbindelse med planlægning og afholdelse af temadage. Arne er rigtigt god til, ud fra mine input, at danne sig et overblik over konsulentopgaven og derudfra skabe temadage for medarbejderne. I de sidste tre år har Arne bidraget aktivt i Johannes Hages Hus´ udviklingsarbejde – et teamudviklingsforløb, hvor målet er at skabe sammenhæng mellem det teoretiske grundlag og praksis. Arne har på den baggrund et godt kendskab til virksomheden og bruger både hjerne og krop i interaktionen med medarbejderne. Og det til en meget fair pris.” 
Anne Juelkert, Forstander, Johannnes Hages Hus

Metodisk ramte han rent
"I forbindelse med arbejdet med at omsætte trivsel fra ord til handling og at give et diffust begreb mening og ejerskab, har jeg benyttet mig af Arne Stentoft. Resultatet blev en halvdagsworkshop, hvor de på bedste vis formåede at styre og hjælpe et stort MED-udvalg gennem en række øvelser, der fint balancerede mellem det personlige og det organisatoriske. Metodisk ramte han rent ift. vores ønsker og behov, og var medvirkende til, at bringe os et skridt videre i vores arbejde med tillidsdagsordenen i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning."
Sanne Caft, Vicechef, Københavns Hovedbibliotek


Utraditionel, anerkendende og humoristisk
"Arne er en meget dygtig og motiverende konsulent, som  griber fat om nogle klassiske problemstillinger på en arbejdsplads på en meget utraditionel, anerkendende og humoristisk måde – en måde som gør at alle er med og tager noget til sig. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham."
Birgitte Frimer-Larsen, Chef for Borgerservice - Tillæg 65+, Københavns Kommune

Værdifulde processer
”Gennem mit samarbejde med Arne Stentoft i tre år på Johannes Hages Hus er det min oplevelse, at Arne er dygtig til at have overblikket over det aftalte forløb med planlægning, afholdelse af temadage og opfølgende processer. Arne sætter værdifulde processer i gang, så der er noget at arbejde videre med. I konsulentopgaven vægter Arne implementering og evaluering meget højt. Arne er god til at skabe tillid til medarbejderne og rum for tillid imellem medarbejderne på temadagen. Arne er altid nysgerrig på opgaven og på virksomheden og bruger meget humor i sit arbejde.”
Christine Kildegaard, uddannelses- og udviklingskonsulent på Johannes Hages Hus

Hvad en positiv attitude kan
”Vi lærte hvor meget vi kan sammen, når vi møder hinandens idéer med en positiv attitude, og hvor svært dét nogle gange kan være”.
Eva Stenby, Afdelingsleder, Chr. Hansen A/S.

Tæt på den virkelige situation
"Kurset mødte i høj grad vore forventninger til, at den meget forskellige gruppe blev gjort opmærksom på betydningen af en god kommunikation med vore kunder herunder vigtigheden af,  at en dialog altid afsluttes på en for begge parter positiv måde.  Endvidere var det vigtigt for os, at medarbejderne under kurset  fik tilført bevidstheden om, at klager, brok og anden utilfredshed registreres og kanaliseres videre i organisationen, så den viden kan anvendes til at forbedre færgefartens serviceydelser.
Brugen af jer som skuespillere og det afsluttende fuldskala spil på færgen anser vi som meget værdifuld, idet man derved fik opbygget situationer der var tæt på den virkelige situation. Endvidere kunne vi direkte affødt af forløbet udarbejde relevante værktøjer som vil gøre kommunikationene mellem færgefarten og kunderne endnu bedre.
Hans Borchersen, Havne- og færgechef, Lolland Kommune

Stor inspirator og sikker perfomer
"Igennem 10 år har jeg på KU-LIFE benyttet Arne´s ekspertise som proceskonsulent. Arne har været en stor inspirator og en sikker performer i udviklingen af Storry-telling kurser og i coaching til værtsrollen for LIFE-guiderne.”
Dorthe M. Lynnerup, Consultant - Project Manager & Careers Adviser JobLab LIFE, Københavns Universitet.


Eminent til at ramme plet
"Arne er, som coach og underviser i formidling, eminent til, at ramme lige ind i de problemstillinger, som er allermest relevante at tage fat på. For mig har det betydet, at min bevidsthed om hvordan jeg bedst anvender mine evner og min personlige stil som formidler er skærpet. Det allerbedste ved det hele er, at jeg har afprøvet de nye teknikker og redskaber mellem hvert trænings pas – og det virker sgu!"
Gitte Klitgaard, Organisationskonsulent

Involveret allerede i forarbejdet
”Det var nogle spændende og tankevækkende timer vi delte, med en del refleksioner. Der er flere positive tilbagemeldinger fra timerne, jeg synes det var rigtig godt! Èn af grundene til at det vedkom os var, at Arne havde involveret os allerede via forarbejdet. Forlægget var vores eget og i dén grad vedkommende og tæt på. Arne var rigtig god til at gøre timerne levende og med "leg", men samtidig også med plads til gode refleksioner/læring. Egentlig kom vi ret langt mod det væsentlige, på bare 3 timer!!”
Lotte Kidmose, Koordinerende Sygeplejerske, Plejehjemmet ”Bakkely”

Aktivere deltagerne på en anden måde
”Arne Stentoft formår at aktivere deltagerne på en anden måde og give det teoretiske et kropsligt udtryk. Deltagerne bliver opmærksomme på sig selv og egne kompetencer”.
Annemette Olesen, Uddannelseskonsulent, Hvidovre Hospital.

Styrker jeg ikke selv havde set
”Selvforkælelse” er nok det ord, der bedst beskriver, hvad jeg fik ud af et kort, men intensivt formidlingstræningsforløb med Arne Stentoft. Det var både sjovt, lærerigt og meget konstruktivt at få Arnes øjne på min egen formidling. Han kunne se nogle styrker, som jeg ikke selv havde set – og kom samtidig med tips og idéer til, hvordan det kunne blive bedre. Ren forkælelse!
Susanne Pihl Hansen, Pihl Inklusive

God til at "spotte gruppen" undervejs
"Dagen levede flot op til vores forventninger til formålet med dagen. Arne var god til at "spotte" gruppen undervejs og var en god "i gang sætter". Jeg synes specielt den del med at bryde ind i rollespillet og tage over var god. Der var mange læringer i det. Effekten, som vi ønskede, nemlig at begynde at føle os mere trygge ved hinanden er bestemt sket. Jeg oplever tydeligvis en mere afslappet og positiv stemning."
Dorthe Milthers, Områdeleder, Norddjurs kommune

Hjulpet mig i svære sager
"Jeg har brugt både det med høj/lav status og sig ja selvom jeg siger nej. Det har hjulpet mig i to af de svære sager".
Ida Marie Clausen, Socialrådgiver, lokalcenter Sundby Syd.


Mit fokus

Hvad får I?
  • Effekt i praksis.
  • Seriøst fokus på jeres udfordring.
  • Lette skub ud af komfortzonen.
  • Humor og kreativitet.

Hvad vil jeg?

  • Det som gør en forskel for jer.
  • Det lille smil på læben.
  • 100% nærvær.
  • Uformel kontakt.
Min baggrund som skuespiller, master i Voksenuddannelse, certificering som coach og bred erhvervserfaring siden 1994 er fundamentet.

Kontakt mig

Arne Stentoft
Krabbesholmvej 3
4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: +45 30 58 77 85
E-mail: arne@arnestentoft.dk

CVR nr.: 29058865

Følg mig på LinkedIN
Copyright © 2014 Arne Stentoft    |    Design & CMS: WebVizion

Til forsiden (FUV)